Udžbenici i rječnici

DVOSTRANI RJEČNIK ESPERANTO-BOSANSKI
Prvi dvostrani rječnik esperanto-bosanski sa oko 4.000 korijena - riječi i kratkom gramatikom esperanta.


Autori: S. Colić, B. Miljko, K. Jakupovič, M. Tandir. 2001, 169 str. 17 cm.
Cijena: 11,00 eura

CXU VI PAROLAS TENDARE?
Treće izdanje popularnog stripa, pisaca Renata Corsettija i Maura La Torea specijalno za logorovanje i korisno za esperantske kurseve. Udžbenik je izdat u saradnji sa TEJO.


Autori: Renato Corsetti i Mauro La Tore. 1980, 92 str. 20 cm.
Cijena: 5,00 eura