Kontinuirano djelovanje Saveza tokom pet decenija na okupljanju i organizovanju članstva kulminiralo je 1991. sa oko 10.000 članova organizovanih u preko 100 društava, klubova, školskih sekcija u 75 tadašnjih općina.

Najznačajnija dostignuća su:
- organizovanje odlazaka naših članova na meðunarodne ljetne škole i druge meðunarodne
  manifestacije;
- organizovanje jesenjih savjetovanja aktivista sa preko 500 učesnika;
- organizovanje 17 Prvomajskih susreta esperanto omladine BiH preko 5.000 učesnika;
- organizovanje novembarskih kulturnih smotri esperanto omladine BiH;
- organizovanje majskih smotri znanja esperanto omladine BiH;
- u periodu 1974-1996. uspostavljanje i rad profesionalne kancelarije Esperanto omladine;
- publikacije "Studenti i esperanto", povodom 20-godišnjice UEKS-a;
- organizacioni priručnik "Šta treba znati".