Poezija

KAMENI SPAVAČ
Autor Mak Dizdra je jedan od najinteresantijih bosanskohercegovač kih pjesnika. Njegova neobična poezija predstavlja natpise na stećcima.


Autor: Mak Dizdar
Preveo: Jovan Zarković. 1989, 94 str, 23cm
Cijena: 6,00 eura

BOSANSKA ELEGIJA
Bosanski pjesnik Ranko Risojević napisao je knjigu o neshvaćenoj zemlji Bosni, surovoj i nesamilosnoj.Prevela: Vesna Skaljer-Race
Ilustrovao: Omer Berber. 1986, 48 str. 22 cm
Cijena: 4,00 eura