UPRKOS SVEMU, BOSNA
Izbor članaka i informacija emitiranih u radioemisiji "Esperanto u Sarajevu", 1994-1995. za vrijeme četiri godine opsade grada. Četrdesetdevet članaka o različitim aspektima bosanskog rata 31 autora.

Autori: 31 autor. 1997, 132 str. 20 cm
Cijena: 10,00 eura

LEGENDARNI GENERAL
Tito je bio poznat u svijetu zahvaljujući udjelu u formiranju Pokreta nesvrstanih. Tito je organizirao pobunu protiv fašizma za vrijeme Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji. Tekstovi u ovoj knjizi predstavljaju ga kao ratnog stratega.

Izdanje: 1981, 92 p. 20 cm.
Cijena: 3,00 eura

DESANT NA DRVAR
Knjiga pisca Petra Miškovića bazirna je na historijskim činjenicama o iznenadnom njemačkom zračnom napadu na Drvar 1944. godine,gdje je likvidirana glavna ćelija oslobodilačkog pokreta i maršala Tita.

Izdanje: 1986, 92 p. 20 cm
Cijena: 5,00 eura