"Bosanski ljiljan" je časopis Saveza za esperanto Bosne i Hercegovine. Ratno Predsjedništvo Saveza za esperanto prvo je planiralo izdati informator o meðunarodnom jeziku. Pripremajući materijal, časopis je dobio ime Bosanski ljiljan (Bosnia lilio). Ali u strašnim uvjetima totalne blokade i teško zamislivog uništavanja, konstatirali su da će biti veoma teško realizirati planirano. Ma?utim, katalunski esperantisti su ponudili pomoć i odštampali prvi broj 1997. godine. Bosanski ljiljan od 1997. do danas izašao je u 6 brojeva u kojima se bavi aktivnostima Saveza za esperanto i esperanto-omladine, uključujući i rad humanitarne organizacije Espero. U časopisu možete pročitati intervjue, izvještaje sa putovanja, kao i utiske esperantista koji su posjetili našu zemlju. Takoðer, možete pročitati interesantne tekstove o bh. piscima.