Pokret i jezički problemi

SOCIJALNI ASPEKTI ESPERANTSKOG POKRETA
Knjiga sadrži 21 referat koji je izlagan na istoimenom meðunarodnom simpoziju održanom 1987. Referati se bave ideološkim, historijskim, sociološkim i socio-političkim aspektima teme.

Redaktor: Senad Colić. 1988, 140 str. 19 cm.
Cijena: 10,00 eura

JEZIK I MEÐUNARODNO KOMUNICIRANJE
Predavanja i diskusije sa univerzitetskog simpozija o jezicima i meðunarodnoj komunikaciji održanog na Univerzitetu Sarajevo 1984.godine.


Redaktor: Senad Colić. 1986, 222 str. 22 cm.
Cijena: 10,00 eura