MODERNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA NOVELA
Novele 25 najpoznatijih pisaca 20. vijeka koji su roðeni ili su pisali u Bosni i Hercegovini.


Odabrao pisac: Džemaludin Alić. 1989, 180 str. 23 cm.
Cijena: 10,00 eura

39 MODERNIH PJESAMA
Antologija moderne bh. poezije.Odabrao pjesnik: Ivan Kordić
Preveo na esperanto: Ladislav Rezek. 1985, 110 str. 20 cm
Cijena: 4,00 eura