ŠTA JE ESPERANTO
Esperanto je meðunarodni jezik. Za esperanto se može reći da je nastao u odreðenim istorijskim uslovima, kada je napredak meðunarodnih odnosa stvorio stvarnu potrebu za njim i kada je taj isti napredak stvorio dovoljan internacionalni jezički materijal iz kojeg se formirao meðunarodni jezik.
>Pročitaj više
MOST MEÐU KULTURAMA
Za proteklih deset decenija meðunarodni jezik se u potpunosti afirmisao kao efikasno sredstvo meðunarodnog sporazumijevanja i zbližavanja naroda i kao snažan činilac meðunarodne kulturne saradnje.
Esperanto već danas raspolaže bogatim kulturnim naslijeðem sa preko 70.000 knjiga štampanih na ovom jeziku.
>Pročitaj više