Godine 1993. u veoma teškim uvjetima za život svih bosanskih stanovnika pokrenut je humanitarni rad na prikupljanju hrane, lijekova i drugih humanitranih usluga da bi se pomoglo ljudima.
>Pročitaj više