KAKO NAUČITI ESPERANTO

Postoje mnogi udžbenici, priručnici i rječnici izdati u Bosni i Hercegovini i u zemljama bivše Jugoslavije koji se mogu preporučiti za samostalno ili kolektivno učenje jezika.

Savez za esperanto BiH može ponuditi sljedeće:

1) Dopisni kurs esperanta

Kurs je zasnovan na, takozvanoj, Zagrebačkoj metodi za samostalno učenje putem interneta. Prve tri lekcije kursa su objavljene na ovoj web-stranici. Nakon upoznavanja i savladavanja prve tri lekcije, može se pristupiti dopisnom učenju sa dodatnih devet lekcija uz asistenciju ovlaštenog instruktora. Pored poduke novih devet lekcija, polaznik kursa internetom će dobiti rječnik upotrebljenih riječi u oba pravca, kao i dodatne informacije o Savezu za esperanto BiH.

Cijena dopisnog kursa iznosi 50,00 KM. Polaznik može uplatiti navedeni iznos na račun Saveza.

2) Udžbenik međunarodnog jezika esperanto (po Zagrebačkoj metodi)

- dostava internetom                20,00 KM
- uvezana štampana brošura     30,00 KM

3) Udžbenik esperanta, autor prof. Božidar Popović                30,00 KM

4) Međunarodni udžbenik za mlade, Ĉu vi parolas tendare?      15,00 KM

5) Rječnik esperanto-bosanski i bosansko-esperanto            15,00 KM

U cijenu su uključeni troškovi slanja.
Za preporučenu pošiljku potrebno je doplatiti 2,00 KM.
Isporuka nakon primljene uplate.
Transakcijski račun: Savez za esperanto BiH kod Unicredit bank dd Sarajevo, 338-900-220-635-2698.


Preuzeti kurs

>Nazad