Meðunarodna saradnja se ogledala u prvom redu kroz organizaciju meðunarodnih skupova:
- organizovanje 29. IJK ( Svjetskog kongresa esperanto omladine), Sarajevo 1973. godine,
  na temu: "Mladi i čovjekova okolina", pod pokroviteljstvom Hamdije Pozderca, tadašnjeg
  predsjednika Supštine BiH;
- Meðunarodne omladinske radne brigade ( 6 brigada na ORA-ma u BiH);
- Meðunarodni seminar "Jezik i rasizam" 1976. u Sarajevu pod pokroviteljstvom Uneskove
  komisije;
- Meðunarodni susret pionira, Pale 1979, u povodu Meðunarodne godine djeteta;
- Meðuuniverzitetski simpozij "Jezik i meðunarodno komuniciranje", Sarajevo 1984,
   u povodu Svjetske godine komunikacija;
- Meðunarodni seminar " Mladi i zadrugarstvo", Tuzla 1985, u povodu Meðunarodne godine
  omladine;
- Svjetski kongres slijepih esperantista 1990. godine u Sarajevu.
- organizovanje 64. IJK, Sarajevo 2006. godine, na temu: "Multikulturalnost i globalizacija"
- organizovanje Okruglog stola, Sarajevo 2010. godine, na temu: "Evropska unija - jučer, danas,
  sutra"

OSTALE MEÐUNARODNE MANIFESTACIJE
Sve ove manifestacije su imale i meðunarodni karakter:
- organizovanje 22. Kongresa Jugoslavenskog Saveza za esperanto, Banja Luka, 1987;
- Meðunarodni simpozij "Društveni aspekti pokreta za esperanto" povodom 150. godišnjice
  esperanta, Banja Luka, 1987. godine;
- organizovanje Studentskih susreta "planina-ljeto-esperanto" i dr.;
- susreti univerzitetskih esperanto-klubova BiH i Jugoslavije (tri puta);
- redovito organizovani karavani na Svjetske esperantske omladinske kongrese;
- razmjena posjeta grupa mladih esperantista iz raznih zemalja;
- razmjena knjiga i informacija sa mladim esperantistima iz drugih zemalja;
- masovni pojedinačni kontakti naših članova sa esperantistima iz drugih zemalja
  dopisivanjem;
- saradnja sa mnogim drugim organizacijama i institucijama.

>Nazad