UEA 2018
Skupština Saveza za esperanto BiH na sjednici održanoj 18.04.2015. jednoglasno je donijela

ODLUKU- o kandidovanju Saveza za organizovanje Svjetskog esperanto kongresa u Sarajevu 2018. godine.

Skupština je odlučila da se pokrene postupak kod gradskih i državnih vlasti radi pribavljanja zvaničnog poziva za održavanje ovog skupa.

Skupština je izabrala Inicijativni odbor za organizovanje Kongresa u sastavu: Senad Čolić, predsjednik, Fetah Zvirac, Vildana Delalić, Brankica Bajić, Fahrudin Šehanović, Samir Ribić, Ivica Horvat, Ratko Antunović, Smail Grbo, Edin Čolić, Mersed Šahinović, Selma Muhić i Jusuf Dizdarević.

Predsjednik Upravnog odbora
Fetah Zvirac

>Nazad