Najznačajnija dostignuća su:
- godine 1976. preporuka Pedagoškog savjeta Bosne i Hercegovine da se esperanto uvede na
  fakultativnoj osnovi u sve škole u BiH;
- organizovanje 12 ljetnih škola esperanta sa preko 400 učesnika;
- organizovanje 8 ljetnih škola esperanta za pionire sa preko 300 učesnika;
- ljetne kurseve esperanta na omladinskim radnim akcijama sa preko 3.000 polaznika;
- organizovanje kurseva esperanta, predavanja o esperantu u osnovnim i
  općinskim organizacijama (prosječno oko 35 kurseva godišnje) sa preko 2000 polaznika;
- udžbenik "Ĉu vi parolas tendare" (za radne akcije);
- Rječnik esperanto-bosanski, bosanski-esperanto (2000. godine).

>Nazad