Osnovni cilj Saveza za Esperanto Bosne i Hercegovine je širenje meðunarodnog jezika esperanta meðu mladima Bosne i Hercegovine, razvijanje Pokreta za esperanto i organizovanje članstva za praktičnu upotrebu esperanta u meðunarodnim odnosima u svrhu uklanjanja jezičkih prepreka, a radi učvršćenja mira, zaštite ljudskih prava, jačanja uzajamnog poštovanja i prijateljstva, razmjene duhovnih dobara i razvitka demokratskih odnosa u meðunarod­nim odnosima.
Programski zadaci organizacije su:

a) širenje i praktična primjena esperanta naročito organizovanjem kurseva, seminara i škola za učenje jezika, uzdizanjem nastavničkog kadra i kadra aktivista,
os­nivanjem biblioteka, organizovanjem tematskih skupova, predavanja i javnih priredbi, te širenjem literature o esperantu i na esperantu;
b) pružanje pomoći pri udruživanju lica, koja govore esperanto ili su prijatelji esperanta, u društva ili klubove na području BiH;
c) razmjena iskustava i saradnja sa organizacijama istih stremljenja u svijetu;
d) upoznavanje meðunarodne javnosti sa razvojem i dostignuæima Bosne i Hercegovine;
e) saradnja sa odgovarajuæim organizacijama i institucijama na području Bosne i Hercegovine.

Područja djelovanja saveza su: organizacioni rad, obrazovni rad, meðunarodna saradnja, informativno-propagandni rad, izdavačka djelatnost.

>Nazad