VODOVOD SUHO POLJE
Vodovodno preduzeće Sabbadell (CASSA) je odobrilo naš projekat izgradnje dijelova Vodovoda Suho Polje (na lijevoj obali rijeke Spreče, preko puta Klokotnice, općina Doboj, Republika Srpska), u dvije tranše po oko 6.000 Eura u 2006. i 2007.g., za izgradnju dvije pumpne stanice na vodovodu – Donje Suho Polje i Jošava. Ovi poslovi su realizovani 2007. i 2008.g. i obje pumpne stanice su izgraðene, montirana oprema i puštene u pogon.

>Nazad