PROŠIRENJE SARADNJE I DEFINISANJE NOVIH PROJEKATA

Krajem 2008.g. naši partneri iz “Esepro” Sabadelj su nas obavijestili da više nisu u mogućnosti da apliciraju za naše projekte kod HO u Kataloniji, zbog promjene pravila i promjene stranaka na vlasti na lokalnom nivou.