Godine 1993. u veoma teškim uvjetima za život svih bosanskih stanovnika pokrenut je humanitarni rad na prikupljanju hrane, lijekova i drugih humanitranih usluga da bi se pomoglo ljudima. Iz toga, pod okriljem Saveza za esperanto Bosne i Hercegovine, 1997. godine, izrasla je humanitarna organizacija Espero. Osnovni ciljevi Espera su pružanje nesposredne i posredne humanitarne pomoći stanovništvu BiH i drugih zemalja u stanju socijalne potrebe u vidu novca, roba i usluga bez naknade i bez uvjeta u pogledu njihove teritorijalne, nacionalne, vjerske i političke pripadnosti. Tako je tokom u više od deset godina djelovanja, Espero realizirala mnoge projekte u vrijednosti od nekoliko miliona eura, izme?u ostalog, izgradnja bolnice u Tešnju, izgradnja vodovodnih sistema u Doboj-Klokotnici i Doboj-Suhom Polju, obnova ambulanti u nekoliko gradova, pomoć u hrani izbjeglicama s Kosova itd. Iskustva Espera su nenadoknadiva, uporediva sa radom Svjetskog saveza za esperanto u toku Prvog svjetskog rata na razmjeni pošiljki i traženju nestalih.

>Nazad