OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA U MAGLAJU
S obzirom da je Dom zdravlja Maglaj stradao od poplave u julu 2005.g., krajem 2005.g. odobrena je donacija od strane SQS za Dom zdravlja Maglaj u iznosu od 7.700 KM (4.000 EURA) i nabavljen Multi Medio – aparat za kombinovanu elektro terapiju. Aparat je predat Domu zdravlja Maglaj 25.05.2006.g. Takoðer, tokom 2006.g. SQS je odobrio novu donaciju za opremanje Doma zdravlja Maglaj u vrijednosti oko 13.000 KM, zašto je nabavljeno, u dogovoru sa upravom Doma zdravlja, EKG aparat, aparat za kisik i 8 ambulatnih ležaja. Ova oprema je predata 27.11.2006.g.

>Nazad