Romanoj, noveloj, rakontoj

LA DERVIŜO KAJ LA MORTO
La plej fama romano de konata bosnia verkisto Me?a Selimovi?. Romano pri batalado de homo kontra? ribeluluo en si mem, kontra? siaj moralaj dilemoj. "?i tiu libro estas stre?a romano, kiun oni legas per unu spiro. ?i postulas seriozan atenton, sed tion ?i plene meritas." /Heroldo, n-ro 1842/


Tradukis: Roger Imbert. 1990, 310 p. 22 cm.
Prezo: 20,00 euroj

FAMILIO TALHE
Galerio de portretoj el imagita genealogio de la familio Talhe, la romano-kroniko kiu la leganton postlasas ?okita. A?toro Irfan Horozovi? apartenas al juna generacio de bosniaj verkistoj. "Nepre, la libro estas aparta verko, bone tradukita kaj en digna formo proponita al la internacia publiko". /Esperanto elsendo de Radio-Zagreb/


Aŭtoro: Irfan Horozivić
Tradukis: Vesna Skaljer-Race. 1991, 116 p. 22 cm
Prezo: 11,00 euroj

VIZAĴOJ
A?toro de tiuj ok noveloj estas Ivo Andri?, unu el la plej famaj bosniaj verkistoj, nobelpremiito. "Pa?on post pa?o ni eniras mirindan mondon kaj nia sola sopiro estas, ke la legado de ?i tiu libro da?ru ankora? longe" /Literatura foiro, n-ro 75/


Aŭtoro: Ivo Andrić
Tradukis: Roger Imbert. 1981, 62 p. 16 cm
Prezo: 4,00 euroj

LA LEGINDAJ PARTIZANOJ
Branko ?opi? jam dum la vivo fari?is klasikulo de bosnia beletro. En tiu fabelaro protagonistoj estas montaroj, riveroj, arbaroj, laboriloj, armiloj, kune kun homoj kaj infanoj. Nekutima elmilita fabelaro pri la kredo al libereco, beleco kaj humanismo.

Aŭtoro: Branko Čopič
Tradukis: Branko Miljko. 1987, 78 p. 20 cm
Prezo: 6,00 euroj

SIMHA
Tri rakontoj pri ?ojoj de Isak Samokovlija, tiel nomitaj, kvankam eklegante oni sentas sin na?i en doloro kaj malfeli?o de bosniaj hebreoj. "?i tiu novelaro estas inda ekzemplo de verkista talento kaj ista rakontmetodo... La traduko sendube i?os parto de la Esparanta tradukologio..." /Esperanto, n-ro 1015-1016/


Tradukis: Jovan Zarković. 1988, 110 p. 20 cm
Prezo: 7,00 euroj