SPITE AL ĈIO BOSNIO
Elekto el artikoloj kaj informa?oj disa?digitaj en radio-elsendo "Esperanto el Sarajevo" 1994-95 el la urbo dum kvar jaroj sie?ita. 49 artikoloj pri diversaj aspektoj de bosnia milita dramo de 31 aŭtoroj.

Aŭtoroj: 31 autoroj. 1997, 132 p. 20 cm
Prezo: 10,00 euroj

LA LEGENDA MILITESTRO
Kvankam Tito estis konata tra la mondo pro sia agado en krei?o de nealianca movado, li havis grandan kaj ?efan rolon en organizado de popola ribelo kontra? fa?ismo dum la Dua mondmilito en eksa Jugoslavio. Tekstoj en tiu ?i libro prezentas lin kiel la militpensulon kaj strategon.

Eldono: 1981, 92 p. 20 cm.
Prezo: 3,00 euroj

LA ĈEVALSALTO
Libro verkita de Petar Mišković bazi?as sur historiaj faktoj pri la subita germana aerinvado al Drvar en 1944, kies ?efa celo estas likvidi estraron de la popolliberiga movado kaj mar?alon Tito.

Eldono: 1986, 92 p. 20 cm
Prezo: 5,00 euroj