Aŭtorrajtoj, propraĵrajtoj kaj rajtoj de aliaj personoj

Por enhavo de tiu-ĉi retpaĝoj respondecas Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino.
Por transprenitaj eksteraj retligoj kaj iliaj enhavoj E-Ligo de BkH ne respondecas.

Menciitaj informeroj rilatas al E-Ligo de BkH en Sarajevo:
Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, Kralja Tvrtka 19 (p.f. 452)
BA-71000 Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino
Ĝiro-konto: 338-900-220-635-2698, Unicredit banko d.d., Sarajevo;
Identiga numero: 4200304290009
Priskribita en Registro de asocioj numero: RU-465/06 pri Ministerio de juro de BkH