Poezio

ŜTONA DORMANTO
La aŭtoro Mak Dizdar estas unu el la plej interesaj bosniaj poetaj figuroj. Lia neordinara verko estas prezentita per versoj pri antikvaj tomb?tonaj monumentoj. "Ne nur sopirata temo - sed belega libro! Ilustrita, prinotita... Antikvo kaj moderno kune, surfaco kaj profundo nedisigeblaj" /La Gazeto, n-ro 29/


Aŭtoro: Mak Dizdar
Esperantigis: Jovan Zarković. 1989, 94 p, 23cm
Prezo: 6,00 euroj

BOSNIAJ ELEGIOJ
Bosnia poeto Ranko Risojević enversigis en ?i tiu libro spiriton de "nekomprenebla lando Bosnio", malmildan kaj senkompatan.Tradukis: Vesna Skaljer-Race
Pentroarte ilustris: Omer Berber. 1986, 48 p. 22 cm
Prezo: 4,00 euroj