LOKAJ EKSKURSOJ:


D1- Urbovizitado - promenado tra jarcentoj, Malnova parto de Sarajevo.
Cijena: besplatno

D2-Milita tunelo - la tunelo fosita en 1993 sub flugejo de la sie?ita urbo.
Cijena: 5,00 eura

D3-Bosniaj piramidoj - sensacie, en Visoko je 30 km de Sarajevo estas malka?itaj antikvegaj piramidoj!!!
Cijena: 10,00 eura

D4-Promenado al fonto de la rivero Bosna - aleo-promenejo 4 km longa, ebla veturado per fiakro.
Cijena: besplatno

TUTTAGAJ EKSKURSOJ:

T1- Mostar - pitoreska urbo kun simbola Malnova Ponto sub protekto de Unesko; lunĉo en Blagaj, spiritejo de derviŝa ordeno ĉe fonto de rivero Buna.

Cijena: 40,00 eura


T2- Srebrenica - tipa bosnia urbeto konata pro arĝentminejo kaj sanigaj banejoj; famiĝis en 1995 pro unua genocido en Eûropo post la dua mondmilito; poste vizito al urbo Tuzla.

Cijena: 30,00 eura

Prijava za ekskurzije