- organizo de du TEJO-kongresoj en Sarajevo (1973, 2006)
- organizo de ses internaciaj junularaj laborbrigadoj
- organizo de internaciaj sciencaj seminarioj (Lingvo kaj rasizmo, Lingvo kaj internacia   komunikado, Sociaj aspektoj de Esperanto-movado, Eŭropa unio - hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ -   lingvaj kaj kulturaj aspektoj)
- internacia junpionira renkontiĝo, Pale, 1979
- internacia seminario pri "Junularo kaj kooperativoj" okaze de UNO proklamita Jaro de la   Junularo 1985
- internacia kongreso de blindaj esperantistoj, Sarajevo 1990

>Reen